Dovoľujeme si ponúknuť Vašim študentom/kám možnosť zapojiť sa do súťaže “Koho sme stratili” a získať atraktívne odmeny nie len pre nich ale aj pre pedagógov a pedagogičky, ktoré svojich študentov a študentky do súťaže prihlásia. V rámci súťaže zohrávajú podstatnú úlohu online aktivity a sociálne siete, s historikmi a historičkami sme vytvorili webstránku s informáciami o antisemitizme a holokauste na Slovensku, na ktorej sa práve nachádzate.

Čo je cieľom aktivity?

Cieľom aktivity je zapojiť mladých ľudí do pripomínania si pamiatky obetí holokaustu a vzdelávať ich inkluzívnym spôsobom o tejto smutnej etape našej histórie, a to hlavne aktuálnym a atraktívnym spôsobom.

Ako sa môžu študenti zapojiť?

Súťaž “Koho sme stratili” je založená na spracovaní osudu vybranej obete holokaustu zo Slovenska vo forme vhodnej na publikovanie online (text -blog, fotky, grafika, video atď.) O víťazoch rozhodne ako odborná medzinárodná porota, tak aj úspešnosť /popularita ich príspevku na sociálnych sieťach.
Viac v tomto linku.

Aké ceny sú pre študentov/ky
a pedagógov/ičky?

Na ceny pre študentov/ky je vyčlenených celkovo 3000 eur a na honoráre pre pedagógov/ičky 1000 eur. Týmto spôsobom sa snažíme mladých ľudí motivovať vytvoriť atraktívny obsah a zapojiť do diskusie o holokauste a antisemitizme aj ich rovesníkov. Ceny pre študentov sú iPhone, elektrická kolobežka, hracia konzola, tablet, smart hodinky ale aj nákupné poukážky na značkové oblečenie a obuv.

V prípade participovania na projektovej aktivite, pedagóg alebo pedagogička ktorá viedla študenta/ku alebo skupinu študentov, ktorých práce sa umiestnia medzi najlepšími, získa honorár vo výške 100 eur (celkovo 10 pedagógov/ičiek).

Pomôžte nám šíriť správu ďalej

V prípade, že táto ponuka pre Vás osobne nie je relevantná, posuňte ju prosím kolegom/gyniam , ktorí/é by ju mohli využiť (napr. vyučujúci Náuky o spoločnosti, dejepisu či triedni profesori/ky). Ak máte akékoľvek otázky neváhajte nás kontaktovať na dominika@ludskeprava.sk

Dôležité informácie
pre pedagógov/ičky

01
Jeden pedagóg/ička môže prihlásiť aj viac študentov/iek.

02
Kontakt: info@ludskeprava.sk

03
Ďalšie informácie pre študentov na linku.

Dôležité informácie
pre študentov

01
Vek 14-19 rokov

02
Príspevok na sociálnej sieti musí byť verejný

03
V príspevku je potrebné použiť hashtag #kohosmestratili a označiť @ludskeprava (@ludskeprava.sk na Instagrame)

04
študent/ka musí byť občanom/kou SR alebo tu mať pobyt a navštevovať školu

05
uzávierka súťaže je: 9.4.2024

Dôležité informácie
pre študentov

Cieľom projektu Neformálne participatívne vzdelávanie o holokauste (IPEH) je zapojiť mladých ľudí do inovatívnych a kreatívnych spôsobov pripomínania holokaustu (vrátane obetí z radov Sintov/Rómov a LGBT) so zameraním na miestne aspekty a príbehy obetí, priniesť personalizované a participatívne vzdelávacie skúsenosti na platformách, ktoré uprednostňujú, a tak urobiť z mladých ľudí aktérov zmeny v ich prostredí využitím potenciálu online sféry a priblížiť vzdelávacie aktivity širšiemu cieľovému publiku.

Kto sme?

Inštitút ľudských práv je nezisková organizácia založená v roku 2011 s cieľom propagovať prístup k všetkým ľudským právam pre všetkých. Jej hlavnými oblasťami činnosti sú hospodárske, sociálne a kultúrne práva (ESCR), práva žien, práva LGBT osôb a boj proti extrémizmu. Zameriava sa na verejné kampane, projekty na zvyšovanie povedomia a neformálne vzdelávanie v oblasti ľudských práv s cieľom prispieť k tomu, aby sa do diskusie dostali prvky týkajúce sa ľudských práv. Naše ďalšie aktivity nájdete na našom webe: https://www.ludskeprava.sk/

Táto webstránka je súčasťou kampane “Koho sme stratili”. Kampaň je súčašťou medzinárodného projektu projektu IPEH (Informal Participatory Education on Holocaust), ktorý na Slovensku realizuje Inštitút ľudských práv – Human Rights Institute. Novinky uverejňujeme na webe projektu ako aj na našom Facebooku a Instagrame. Projekt bol podporený z prostriedkov Foundation Remembrance, Responsibility and Future (Stiftung „Erinnerung, Verantwortung und Zukunft“), za obsah webstránky a všetkých ďalších materiálov zodpovedá výhradne naša organizácia.

evz01

Inštitút ľudských práv – Human Rigths Institute je registrovaný Ministerstvom vnútra ako občianske združenie, podľa Zákona č. 83/1990 Zb.z. o združovaní občanov.

KONTAKT

Karpatská 23, 811 05 Bratislava
info@ludskeprava.sk
ludskeprava.sk

FIREMNÉ ÚDAJE

IČO: 42260361
DIČ: 2023516968

BANKOVÉ SPOJENIE

Č.U. 2920872011/1100 Tatra Banka a.s., Bratislava
IBAN: SK41 1100 0000 0029 2087 2011

SOCIÁLNE SIETE