arizacie_header

06—Arizácie.

Židia na Slovensku predstavovali hlavne strednú vrstvu. Niektorí z nich vlastnili lukratívne firmy alebo domy, o ktoré mala záujem vláda. A tak zorganizovala štátom riadenú krádež ich majetku.

Arizacie-senskutocnost

FIG 06 / 01

Židovská karikatúra

Židia boli kedysi na území Slovenska kvôli svojmu náboženstvu vylúčení z výrobných oblastí hospodárstva, a preto sa venovali najmä finančníctvu a obchodu, ktoré sa stávali čoraz dôležitejšími. Zároveň v rodinách často dbali na kvalitné vzdelanie.

Takto si mnohí z nich v medzivojnovom období uchovali silný vplyv v obchode, priemysle a poľnohospodárstve. V porovnaní s bežným slovenským obyvateľstvom, ktoré sa živilo prevažne roľníctvom, mali Židia výrazné zastúpenie v prestížnych profesiách lekárov či advokátov, mnohí vlastnili prosperujúce podniky alebo živnosti od pekární cez lekárne až po hotely. Tento fakt využila slovenská vláda, ktorá v roku 1939 vydala nariadenie, ktorým sa mal židovský majetok previesť do “árijských”, teda nežidovských rúk.

Takto mohol jeden občan beztrestne pripraviť iného občana (židovského pôvodu) o jeho dom, podnik a neskôr aj o nábytok či oblečenie. Tento proces sa nazýva arizácia (páchatelia arizátori) a jeho cieľom bolo vyradiť Židov z hospodárskeho života. Slovenský štát pripravil Židov o majetok v dnešnej hodnote približne 700 miliónov eur. Veľká časť týchto majetkov bola nekompetentnými arizátormi rozkradnutá.

Slovenský štát pripravil Židov o majetok v dnešnej hodnote približne 700 miliónov eur. Veľká časť týchto majetkov bola nekompetentnými arizátormi rozkradnutá.

KAROL MURGAŠ

Náčelník Hlinkovej gardy,
Slovák, 7.2. 1938

...vy židia, ktorí ste utiekli s miliónmi do Čiech, budete i naďalej urážať slovenské národné a kresťanské cítenie, tak si to vybavíme s vami. My nikdy židom nezabudneme to, čo robili pred 1. novembrom a nikdy nezabudneme, že najviac vrieskali za starým režimom. My sa na tých, ktorých máme v evidencii, podívame... My, HG, nepoznáme nijaký židovský majetok a peniaze, my poznáme len slovenský národný majetok, len slovenský národný kapitál. A z tohto kapitálu úroky patria slovenskému pracujúcemu ľudu. My sme pevne presvedčení, že naša slovenská vláda otázku židovskú na Slovensku rozrieši a my gardisti sa budeme hlásiť na vykonanie tohto zákona.“

Arizátorom mohla byť len osoba slovenskej alebo nemeckej národnosti s dobrými konexiami v hospodársko-politickom aparáte. Uprednostnení boli členovia HSĽS alebo príslušníci Hlinkovej gardy. Najvýnosnejšie obchody a podniky preberali Nemci. Ani arizátori však neboli jednoliatou skupinou. Líšili sa motiváciami, prečo chceli arizovať a prístupom k pôvodným židovským majiteľom. Niektorí boli s pôvodnými majiteľmi dohodnutí, že sa o ich obchod postarajú, zatiaľ čo tí budú „na prácach“ v Nemecku, iných zase zaujímal len finančný zisk a majiteľov sa chceli čo najskôr zbaviť.

antikvariat_steiner

FIG. 06 / 02

Antikvariát Steiner pred arizáciou
antikvariat_po_arizacii

FIG. 06 / 03

Antikvariát po arizácii

Jedným z arizátorov bol aj spisovateľ Ľudo Ondrejov, autor knihy Zbojnícka mladosť. Mal záujem o antikvariát v centre Bratislavy, ktorý od roku 1847 patril rodine Steinerovcov. Spočiatku síce tvrdil, že obchod len preberie a členov rodiny si ponechá ako zamestnancov, no neskôr Ústrednému hospodárskemu úradu napísal:

ĽUDO ONDREJOV

Spisovateľ, autor knihy
Zbojnícka mladosť

Prehlasujem, že vo svojom kníhkupectve (…) nepotrebujem týchto Židov: Maxa Steinera, Jozefa Steinera… Žigmunda Steinera a Viliama Steinera. Zaistením a odtransportovaním týchto Židov neutrpí obchod ani Slovenský štát nijakú hospodársku ujmu, lebo som si našiel náhradu v árijskej osobe pána Viliama Fábryho z Turč. Sv. Martina.

TIETO SLOVÁ BOLI ROZSUDKOM SMRTI, STEINEROVCI BOLI DEPORTOVANÍ DO KONCENTRAČNÝCH TÁBOROV.

Odkazy:

→ Viac o tejto téme v časti Koncentračné tábory
→ Viac o židovskej komunite v Bratislave
→ Viac o arizovaných podnikoch vo vašom okolí

Všetky kapitoly

HolokaustKapitola 01

Slovenský štátKapitola 02

IdeológiaKapitola 03

PerzekúcieKapitola 04

AntisemitizmusKapitola 05

ArizácieKapitola 06

PorajmosKapitola 08

LGBTI menšinaKapitola 09

Prvý transportKapitola 10

DeportácieKapitola 11

Život v táboreKapitola 13

Návrat domovKapitola 15

EmigráciaKapitola 16